Banner

Stevneliste 2003

2029 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

StevneID StevneDato GrenID Forening Kontakt KontaktTelefon Mottatt Treffdata ResultatMax NM
03LS0012 18.05.2003 LS 33 Dag Øivind Nordli 95171185 02.06.2003 50 0
03LS0011 10.05.2003 LS 28 Geir Åge Kaspersen 69169249/90918169 12.05.2003 50 0
03LS0010 13.04.2003 LS 17 Svein Erik Hansen 69252140 29.04.2003 50 0
03LE1815 29.06.2003 LE 591 Svein Skar 71698339 05.08.2003 0
03LE1814 29.06.2003 LE 591 Svein Skar 71698339 05.08.2003 0
03LE1813 01.06.2003 LE 591 Svein Skar 71698339 04.08.2003 0
03LE1729 20.09.2003 LE 825 Harald Mikkelsen 917 26 548 29.09.2003 0
03LE1728 13.09.2003 LE 825 Harald Mikkelsen 917 26 548 16.09.2003 0
03LE1727 23.08.2003 LE 825 Harald Mikkelsen 917 26 548 01.09.2003 0
03LE1561 24.08.2003 LE 730 Alf Tjønna 75184293 16.10.2003 0
03LE1560 23.08.2003 LE 749 Inge Iversen 75169875 13.10.2003 0
03LE1559 06.07.2003 LE 767 Edmund Engan 75184227 05.08.2003 0
03LE1558 05.07.2003 LE 730 Alf Tjønna 75184293 05.08.2003 0
03LE1557 05.07.2003 LE 767 Svein R. Strømstad 99791783 05.08.2003 0
03LE1556 28.06.2003 LE 749 Inge Iversen 75169875 0
03LE1555 28.06.2003 LE 749 Inge Iversen 75169875 0
03LE1554 22.06.2003 LE 767 Edmund Engan 75184227 0
03LE1553 21.06.2003 LE 730 Alf Tjønna 75184293 0
03LE1552 14.06.2003 LE 726 John Åge Hansen 75555397/90047884 02.10.2003 0
03LE1551 14.06.2003 LE 726 John Åge Hansen 75555397/90047884 02.10.2003 0
03LE1550 01.06.2003 LE 755 Steinar Fagernes 97542270 03.06.2003 0
03LE1549 31.05.2003 LE 755 Steinar Fagernes 97542270 03.06.2003 0
03LE1548 25.05.2003 LE 767 Edmund Engan 75184227 0
03LE1547 24.05.2003 LE 767 Svein R. Strømstad 99791783 0
03LE1423 17.08.2003 LE 700 Tommy Rosvoldaune 97152823 18.08.2003 0
03LE1422 17.08.2003 LE 687 Jonny Melting 74 06 42 26 0
03LE1421 16.08.2003 LE 696 Rune Sørholt 74 07 88 88 18.08.2003 0
03LE1420 16.08.2003 LE 695 Tore Dybvad 74 14 43 75 22.09.2003 0
03LE1419 10.08.2003 LE 695 Tore Dybvad 74 14 43 75 12.08.2003 0
03LE1418 03.08.2003 LE 700 Tommy Rosvoldaune 97 152 823 18.08.2003 0
03LE1417 29.06.2003 LE 695 Tore Dybvad 74 14 43 75 05.08.2003 0
03LE1416 29.03.2003 LE 871 Torbj.Hammerbeck 74 14 84 34 0
03LE1415 14.06.2003 LE 700 Tommy Rosvoldaune 97 152 823 17.06.2003 0
03LE1414 22.06.2003 LE 871 Torbj.Hammerbeck 74 14 84 34 0
03LE1413 21.06.2003 LE 703 Per M.Rønning 74 80 25 29 26.06.2003 0
03LE1412 09.06.2003 LE 700 Tommy Rosvoldaune 97 152 823 17.06.2003 0
03LE1411 01.06.2003 LE 696 Rune Sørholt 74 07 88 88 03.06.2003 0
03LE1410 18.05.2003 LE 703 Per M.Rønning 74 80 25 29 22.05.2003 0
03LE1409 15.06.2003 LE 695 Tore Dybvad 74 14 43 75 16.06.2003 0
03LE1408 04.05.2003 LE 696 Rune Sørholt 74 07 88 88 22.05.2003 0
03LE1317 16.08.2003 LE 641 Inge Enes 90 185 553 22.09.2003 0
03LE1316 12.07.2003 LE 634 Kåre Lilleberg 72 852 238 29.09.2003 0
03LE1315 08.07.2003 LE 642 Jostein Hoseth 72 427 556 0
03LE1314 06.07.2003 LE 634 Kåre Lilleberg 72 852 238 15.09.2003 0
03LE1313 05.07.2003 LE 639 Jan Hundebo 72 871 550 15.09.2003 0
03LE1312 05.07.2003 LE 642 Jostein Hoseth 72 427 556 15.09.2003 0
03LE1311 04.07.2003 LE 638 Knut Grut 72 494 211 05.08.2003 0
03LE1310 24.06.2003 LE 642 Jostein Hoseth 72 427 556 15.09.2003 0
03LE1309 22.06.2003 LE 662 Ola Taftø 72 454 514 24.06.2003 0
03LE1308 21.06.2003 LE 657 Halvor Berntzen 72 845 023 05.08.2003 0