Banner

Stevneliste 2001

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

StevneID StevneDato GrenID Forening Kontakt KontaktTelefon Mottatt Treffdata ResultatMax NM
01JF0054 18.03.2001 JF 464 Magnar Bergjord 52773562 25.10.2001 0
01JF0053 03.11.2001 JF 465 Per Steinar Håvardsen 51749121 25.10.2001 0
01JF0052 03.04.2001 JF 454 Reidar Kvilhaug 52815902 0
01JF0051 25.02.2001 JF 453 Berger Oma 51622175 30.10.2001 0
01JF0050 18.02.2001 JF 464 Magnar Bergjord 52773562 0
01JF0049 02.11.2001 JF 453 Berger Oma 51622175 25.10.2001 0
01JF0048 02.04.2001 JF 465 Per Steinar Håvardsen 51749121 25.10.2001 0
01JF0047 02.03.2001 JF 454 Reidar Kvilhaug 52815902 0
01JF0046 28.01.2001 JF 464 Magnar Bergjord 52773562 25.10.2001 0
01JF0045 21.01.2001 JF 453 Berger Oma 51622175 25.10.2001 0
01JF0044 14.04.2001 JF 170 Odd Gammeltorp 62826621 25.10.2001 0
01JF0043 29.04.2001 JF 394 Reidulf Heen 95195263 0
01JF0042 04.08.2001 JF 397 Øyvind Karlsen 37160274/91645891 0
01JF0041 04.07.2001 JF 392 Magnus Sivertsen 37038575/91381742 0
01JF0040 21.04.2001 JF 398 Magne Inge Moheim 37168021/37143508 0
01JF0039 25.03.2001 JF 391 Robert Spirene 37036350 0
01JF0038 03.10.2001 JF 399 Odd A. Bjørnebakk 37081510 0
01JF0037 08.12.2001 JF 352 Asle Grunnvik 35996738 0
01JF0036 05.06.2001 JF 352 Asle Grunnvik 35996738 0
01JF0035 05.05.2001 JF 352 Asle Grunnvik 35996738 0
01JF0034 04.08.2001 JF 373 Ståle Kasin 35011314/97147247 0
01JF0033 25.03.2001 JF 370 Gunnar Hammer 35942310/35942800 14.09.2001 0
01JF0032 18.03.2001 JF 321 Vidar Hotvedt 33440215 0
01JF0031 03.11.2001 JF 328 Othar Hvaal 33128146/32771784 0
01JF0030 03.04.2001 JF 323 Kai Hagen 33114737/93434766 0
01JF0029 25.02.2001 JF 321 Vidar Hotvedt 33440215 0
01JF0028 02.11.2001 JF 323 Kai Hagen 33114737/93434766 0
01JF0027 02.04.2001 JF 328 Othar Hvaal 33128146/32771784 0
01JF0026 08.05.2001 JF 271 Johnny Hoffmann 91590772/32818140 0
01JF0025 06.03.2001 JF 280 Svein Erik Bakken 91681752/32738576/32724022 0
01JF0024 13.05.2001 JF 280 Svein Erik Bakken 91681752/32738576/32724022 0
01JF0023 05.06.2001 JF 271 Johnny Hoffmann 91590772/32818140 0
01JF0022 22.04.2001 JF 231 Leif Fransplass 61243803 25.10.2001 0
01JF0021 17.03.2001 JF 251 Arvid Holtklimpen 61263227/91108158 25.10.2001 0
01JF0020 26.05.2001 JF 186 Arne Støholen 62481979/62480089 0
01JF0019 29.04.2001 JF 197 Jon Egil Bakken 62498113 0
01JF0018 25.03.2001 JF 184 Jan E. Pålerud 63907512 30.10.2001 0
01JF0017 24.03.2001 JF 195 Olav Bysveen 62586520 25.10.2001 0
01JF0016 17.03.2001 JF 665 Thor E. Storholm 62444911 25.10.2001 0
01JF0015 03.11.2001 JF 209 Trond Holter 62951428/94125393 24.10.2001 0
01JF0014 03.10.2001 JF 153 Per Kurud 62341459 0
01JF0013 03.04.2001 JF 198 Knut Bjørnseth 62467140/90771796 0
01JF0012 25.02.2001 JF 122 Svein Monsen 22494996 0
01JF0011 29.04.2001 JF 97 Knut Erikstad 64942130 0
01JF0010 28.04.2001 JF 97 Jon Asper 64942008 16.03.2001 0
01JF0009 05.06.2001 JF 102 Finn Heier 63851928 0
01JF0008 29.04.2001 JF 61 Morten Tønneberg 63858325 0
01JF0007 04.01.2001 JF 102 Finn Heier 63851928 0
01JF0006 02.11.2001 JF 103 Bjørn Holmbro 63851613 0
01JF0005 04.08.2001 JF 41 Ole P.Norum 69199281/91613847 24.10.2001 0