Banner

Stevneliste 2001

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

StevneID StevneDato GrenID Forening Kontakt KontaktTelefon Mottatt Treffdata ResultatMax NM
01JF0106 03.10.2001 JF 687 Mads O.Tangstad 74064877 24.10.2001 0
01JF0105 03.04.2001 JF 696 Knut Forbord 74041369 0
01JF0104 25.02.2001 JF 700 Ulf E.Thorsen 74857678 0
01JF0103 24.02.2001 JF 871 Torbj.Hammerbeck 74148434 25.10.2001 0
01JF0102 18.08.2001 JF 614 Gunn K. Lien Øverland 71644704 0
01JF0101 08.12.2001 JF 602 Kjell G. Dalsett 70066788/91857582 0
01JF0100 08.05.2001 JF 591 Jan Harry Røv 71534561 0
01JF0098 30.06.2001 JF 591 Jan Harry Røv 71534561 0
01JF0096 06.10.2001 JF 608 Øyvind Berg Tjervåg 70012491/95244725 30.10.2001 0
01JF0095 26.05.2001 JF 589 Anders M. Ormset 71660619/98875219 0
01JF0094 05.06.2001 JF 608 Øyvind Berg Tjervåg 70012491/95244725 0
01JF0093 05.06.2001 JF 614 Gunn K. Lien Øverland 71644704 0
01JF0092 05.01.2001 JF 606 Henry Kåre Sørvik 71513339 30.10.2001 0
01JF0091 25.03.2001 JF 591 Jan Harry Røv 71534561 25.10.2001 0
01JF0090 29.04.2001 JF 602 Kjell G. Dalsett 70066788/91857582 20.06.2001 0
01JF0089 04.07.2001 JF 588 Reidar Strand 71690260 0
01JF0088 24.03.2001 JF 588 Reidar Strand 71690260 30.10.2001 0
01JF0087 18.03.2001 JF 608 Øyvind Berg Tjervåg 70012491/95244725 30.10.2001 0
01JF0086 03.11.2001 JF 606 Henry Kåre Sørvik 71513339 30.10.2001 0
01JF0085 25.02.2001 JF 608 Øyvind Berg Tjervåg 70012491/95244725 30.10.2001 0
01JF0084 08.12.2001 JF 567 Jan Inge Kleppe 57860002 24.10.2001 0
01JF0083 07.01.2001 JF 555 Odd Solheim 57871851 24.10.2001 0
01JF0082 17.06.2001 JF 567 Per Ove Gangdal (null) 24.10.2001 0
01JF0081 06.04.2001 JF 555 Odd Solheim 57871851 24.10.2001 0
01JF0080 29.04.2001 JF 567 Per Ove Gangdal 57861423 24.10.2001 0
01JF0079 05.01.2001 JF 491 Jan F. Monsen 55103009 0
01JF0078 02.04.2001 JF 491 Jan F. Monsen 55103009 0
01JF0077 19.08.2001 JF 506 Einar Bolstad 56559368 0
01JF0076 08.12.2001 JF 518 Gunnar Kolltveit 56335036 0
01JF0075 08.05.2001 JF 498 Svein Nytræ 55598602 0
01JF0074 05.06.2001 JF 519 Lars Elling Haugsvær 56366179 0
01JF0073 29.04.2001 JF 508 Inge Kvamme 56371403 0
01JF0072 22.04.2001 JF 506 Einar Bolstad 56559368 0
01JF0071 25.02.2001 JF 491 Jan F. Monsen 55103009 0
01JF0070 18.03.2001 JF 515 Bent Fossdal 53431679 0
01JF0069 03.11.2001 JF 518 Gunnar Kolltveit 56335036 0
01JF0068 03.04.2001 JF 517 Trond Eliasen 93232823 0
01JF0067 25.02.2001 JF 498 Svein Nytræ 55598602 0
01JF0066 18.02.2001 JF 515 Bent Fossdal 53431679 0
01JF0065 08.12.2001 JF 454 Reidar Kvilhaug 52815902 0
01JF0064 06.03.2001 JF 454 Reidar Kvilhaug 52815902 0
01JF0063 27.05.2001 JF 464 Magnar Bergjord 52773562 0
01JF0062 13.05.2001 JF 454 Reidar Kvilhaug 52815902 0
01JF0061 05.06.2001 JF 453 Berger Oma 51622175 12.06.2001 0
01JF0060 29.04.2001 JF 464 Magnar Bergjord 52773562 0
01JF0059 28.04.2001 JF 454 Reidar Kvilhaug 52815902 0
01JF0058 22.04.2001 JF 454 Reidar Kvilhaug 52815902 0
01JF0057 04.08.2001 JF 464 Magnar Bergjord 52773562 0
01JF0056 04.07.2001 JF 453 Berger Oma 51622175 0
01JF0055 25.02.2001 JF 453 Berger Oma 51622175 25.10.2001 0