Banner

Stevneliste 2001

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

StevneID StevneDato GrenID Forening Kontakt KontaktTelefon Mottatt Treffdata ResultatMax NM
01JT0128 19.05.2001 JT 623 Inge Fjærvik 71532541/90204290 0
01JT0127 23.06.2001 JT 567 Arve Nes 57862836 24.10.2001 0
01JT0126 06.10.2001 JT 547 Helge Løtuft 57867437 24.10.2001 0
01JT0125 06.09.2001 JT 546 Geir Vie 57823576 24.10.2001 0
01JT0124 06.03.2001 JT 552 Svein I. Lundheim 94829494 24.10.2001 0
01JT0123 06.02.2001 JT 566 Per Gunnestad 92226359 24.10.2001 0
01JT0122 05.06.2001 JT 546 Geir Vie 91362676/57823576 24.10.2001 0
01JT0121 05.05.2001 JT 541 Agnar Leknes 57731939 24.10.2001 0
01JT0120 09.02.2001 JT 499 Bjarte Linga 92034351 07.11.2001 0
01JT0119 08.12.2001 JT 499 Bjarte Linga 92034351 07.11.2001 0
01JT0118 08.04.2001 JT 502 Terje Tveit 56526488 0
01JT0117 30.06.2001 JT 504 Inge Natås 56555552 0
01JT0116 24.06.2001 JT 499 Bjarte Linga 92034351 07.11.2001 0
01JT0115 23.06.2001 JT 502 Terje Tveit 56526488 0
01JT0114 16.06.2001 JT 498 Svein E Larsen 56300338 0
01JT0113 06.10.2001 JT 506 Johan Koldal 90927393 0
01JT0112 06.09.2001 JT 492 Sverre Rønhovde 56595003 0
01JT0111 27.05.2001 JT 504 Inge Natås 56555552 25.10.2001 0
01JT0110 26.05.2001 JT 508 Frode Fjellsbø 56341250 0
01JT0109 20.05.2001 JT 507 Audun Vevle 55257434 0
01JT0108 19.05.2001 JT 499 Bjarte Linga 92034351 07.11.2001 0
01JT0107 13.05.2001 JT 504 Inge Natås 56555552 25.10.2001 0
01JT0106 22.04.2001 JT 498 Svein E Larsen 56300338 31.10.2001 0
01JT0105 21.04.2001 JT 507 Audun Vevle 55257434 0
01JT0104 04.01.2001 JT 507 Audun Vevle 55257434 0
01JT0103 25.03.2001 JT 498 Svein E Larsen 56300338 25.10.2001 0
01JT0102 03.11.2001 JT 498 Svein E Larsen 56300338 25.10.2001 0
01JT0101 03.04.2001 JT 498 Svein E Larsen 56300338 25.10.2001 0
01JT0100 09.12.2001 JT 451 Gunnar Mosand 51492254 25.10.2001 0
01JT0099 08.04.2001 JT 357 (null) (null) 0
01JT0098 24.06.2001 JT 454 Torbjørn Arnesen 52818158 18.09.2001 0
01JT0097 06.10.2001 JT 453 Kjell Pollestad 51482214/90641772 18.09.2001 0
01JT0096 27.05.2001 JT 451 Gunnar Mosand 51492254 18.09.2001 0
01JT0095 26.05.2001 JT 461 Vegard Moi 51401307 18.09.2001 0
01JT0094 22.04.2001 JT 464 Geir Kallevik 52775116/90015774 0
01JT0093 30.06.2001 JT 194 Ivar Pedersen 62958628/62958682 0
01JT0092 24.05.2001 JT 194 Ivar Pedersen 62958628/62958682 0
01JT0091 08.12.2001 JT 430 Arild Rasmussen 38182326 14.09.2001 0
01JT0090 08.12.2001 JT 424 Aasmund Mykland 38012101 14.09.2001 0
01JT0089 08.11.2001 JT 425 Dag Østrem 38257117/95207466/94582224 14.09.2001 0
01JT0088 30.06.2001 JT 430 Arild Rasmusen 38182326 14.09.2001 0
01JT0087 16.06.2001 JT 425 Dag Østrem 38257117/95207466/94582224 14.09.2001 0
01JT0086 06.10.2001 JT 428 Knut Lian 38158307/91811513 14.09.2001 0
01JT0085 24.05.2001 JT 430 Arild Rasmussen 38182326 14.09.2001 0
01JT0084 19.05.2001 JT 425 Dag Østrem 38257117/95207466/94582224 14.09.2001 0
01JT0083 05.12.2001 JT 424 Aasmund Mykland 38012101 14.09.2001 0
01JT0082 05.11.2001 JT 430 Arild Rasmussen 38182326 14.09.2001 0
01JT0081 05.05.2001 JT 421 Dag Malterud 38391085 14.09.2001 0
01JT0080 06.09.2001 JT 394 Pål Sørensen 91823374 0
01JT0079 07.01.2001 JT 869 Petter Ross 37939877/37939688 0