Banner

Deltakerliste


2020 2021
MedID Fornavn Etternavn F-år Kjønn JT FJ LS NJ JS LE JF JT FJ LS NJ JS LE JF
77848 Rune Sandkvist 1965 M C C C S C JC JC - - - - - - -
78007 Per Steinbakk 1949 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
78022 Hans Sigurd Nilssen 1942 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
78122 Hans Sigurd Nilssen 1942 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
78718 Kari Fjeldstad 1956 K F1 F F F F F F - - - - - - -
78776 Martin Mostue 1965 M C C C S C JC JC
78792 Knut Skjærbekk 1957 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
78924 Håkon Lesteberg 1942 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
79089 Lars Kleven 1961 M B C C S C JC JB - - - - - - -
79146 Ingmar Stavlund 1957 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
79196 Einar Willy Larsen 1933 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
80169 Kai Thygesen 1948 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
80325 Bård Einar Kjærnsmo 1945 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
80515 Torbjørn Ovesen 1947 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
80523 Sverre Moland 1949 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
80557 Lennart Skoglund 1957 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
80565 Bjørn Olav Haugland 1962 M B C B S C JC JB - - - - - - -
80614 Runar Haugland 1964 M B C B S C JC JC - - - - - - -
80630 Odd Bakken 1956 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
80648 Per Grandalen 1953 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
80656 Per Ansgar Bakken 1961 M C C C S C JC JC - - - - - - -
80664 Kjell Skoglund 1955 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
80680 Terje Haugland 1964 M B C B S C JC JB - - - - - - -
80739 Svein A Andresen 1948 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
81240 Kjell Arnfinn Berget 1939 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
82082 Eivind Sundet 1944 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
82173 Åge-Walter Hansen 1943 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
82181 Knut Helge Torskenæs 1962 M A A B S C JC JB - - - - - - -
82199 Jan Olav Stordal 1960 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
82272 Ragnar Johannessen 1940 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
82313 Roar Mathisen 1945 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
82321 Per Georg Johansen 1960 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
82983 Kai Dramstad 1947 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
83006 Ole Magnus Bruncell 1942 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
83022 Kai Holt 1950 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
84252 Steinar Kvannefoss 1962 M C C C S C JC B - - - - - - -
84260 Per Sætran 1954 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
84400 Nils Olav Talgøy 1952 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
84442 Villy Solvang 1950 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
84666 Knut Arild Christoffersen 1952 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
84921 Kjell Solhaug 1952 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
84939 Tore-Willy Olsen 1953 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
85143 Kristian Flåtnes 1927 M E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 - - - - - - -
86224 Kurt Bredesen 1952 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
86323 Svein Erik Karterudseter 1953 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
86480 Ove Eriksen 1953 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
86521 Vidar Halvorsen 1959 M E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 - - - - - - -
86547 Morten Aasvangen 1962 M C C C S C JC JC - - - - - - -
86571 Morten Wangen 1964 M C A C S C JC B - - - - - - -
86597 Roger Sørlie 1962 M C C C S C JC JC - - - - - - -