Banner

Stevneliste 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

StevneID StevneDato GrenID Forening Kontakt KontaktTelefon Mottatt Treffdata ResultatMax NM
18JT1352 05.07.2018 JT 1616 Svein Granøien 90087277
18JT1351 01.07.2018 JT Ole Røttum
18JT1350 26.06.2018 JT 1616 Svein Granøien 90087277
18JT1349 20.06.2018 JT 1623 Bjørnar Jensås
18JT1348 12.06.2018 JT Knut Strand 95133262
18JT1347 09.06.2018 JT 1616 Svein Granøien 90087277
18JT1346 03.06.2018 JT Henrik Alstad 95762274
18JT1345 02.06.2018 JT Knut Strand 95133262
18JT1344 29.05.2018 JT Knut Strand 95133262
18JT1343 24.05.2018 JT Ole Gunnar Rimol 97517566
18JT1342 19.05.2018 JT Oddbjørn Klett 95243651
18JT1341 15.05.2018 JT Knut Strand 95133262
18JT1340 12.05.2018 JT 1622 Nils Even Dragmyrhaug 93884134
18JT1339 09.05.2018 JT 1623 Bjørnar Jensås
18JT1338 26.04.2018 JT 1616 Svein Granøien 90087277
18JT1337 08.04.2018 JT Magne Gåsvand 91701654
18JT1219 19.08.2018 JT 1404 Geir Ove Pedersen 97183187
18JT1218 01.07.2018 JT 1424 Arild Gangdal 95848106
18JT1217 30.06.2018 JT 1424 Arild Gangdal 95848106
18JT1216 09.06.2018 JT 1401 Torbjørn Leknes 90607916
18JT1215 02.06.2018 JT 1417 Kristian Natvik 90663072
18JT1214 27.05.2018 JT 1409 Svein Inge Lundheim 90605267
18JT1213 26.05.2018 JT 1423 Per Gunnestad 95703560
18JT1212 29.04.2018 JT 1401 Torbjørn Leknes 90607916
18JT1211 28.04.2018 JT 1401 Torbjørn Leknes 90607916
18JT1149 14.10.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1148 16.09.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1147 26.08.2018 JT 1225 Rolf Ingvartsen 92432466
18JT1146 25.08.2018 JT 1224 Espen Eitrheim 47039786
18JT1145 19.08.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1144 16.06.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1143 10.06.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1142 21.05.2018 JT 1225 Rolf Ingvartsen 92432466
18JT1141 20.05.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1140 13.05.2018 JT 1223 Morten Laupsa-Borge 48268191
18JT1139 10.05.2018 JT 1225 Rolf Ingvartsen 92432466
18JT1138 06.05.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1137 01.05.2018 JT 1225 Rolf Ingvartsen 92432466
18JT1136 22.04.2018 JT 1223 Morten Laupsa-Borge 48268191
18JT1135 15.04.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1134 14.04.2018 JT 1224 Espen Eitrheim 47039786
18JT1133 18.03.2018 JT 1201 Kenneth Styve 95845779
18JT1132 17.03.2018 JT 1224 Espen Eitrheim 47039786
18JT1047 19.08.2018 JT Geir Magnus Tysdal 90151842
18JT1046 18.08.2018 JT 1112 Torgeir Kvalberg 40063708
18JT1045 05.08.2018 JT 1103 Glenn Bø 41235783
18JT1044 04.08.2018 JT 1103 Glenn Bø 41235783
18JT1043 09.06.2018 JT Geir Kvilhaugsvik 41573535
18JT1042 19.05.2018 JT 1111 Daniel Kjørmo 91818210
18JT1041 06.05.2018 JT 1103 Glenn Bø 41235783