Banner

Stevneliste 2020

2029 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

StevneID StevneDato GrenID Forening Kontakt KontaktTelefon Mottatt Treffdata ResultatMax NM
20JF1810 06.06.2020 JF 1511 Ove Meisingset 91703401
20JF1808 24.04.2020 JF 1509 Magnar Strand 97526068
20JF1807 18.04.2020 JF 1510 Tore Nystøyl 48895580
20JF1806 13.04.2020 JF 1524 Kurt Olav Sundsøy 47233652
20JF1805 29.03.2020 JF 1532 Kjell Oddvar Kjørsvik 91821328
20JF1804 21.03.2020 JF 1525 Knut Ivar Målø 48117725
20JF1803 15.03.2020 JF 1524 Kurt Olav Sundsøy 47233652
20JF1802 14.03.2020 JF 1511 Ove Meisingset 91703401
20JF1705 28.06.2020 JF 2002 Roy Arthur Olsen 91798704
20JF1704 20.06.2020 JF 2002 Roy Arthur Olsen 91798704
20JF1703 20.06.2020 JF 2002 Roy Arthur Olsen 91798704
20JF1702 25.04.2020 JF 2002 Roy Arthur Olsen 91798704
20JF1701 25.04.2020 JF 2002 Roy Arthur Olsen 91798704
20JF1618 30.08.2020 JF 1924 Roger Markusen 48115111
20JF1617 23.05.2020 JF 1815 Trond Inge Haug 99040721
20JF1616 05.09.2020 JF Tom Elvevoll 97743390
20JF1615 28.03.2020 JF Tom Elvevoll 97743390
20JF1513 29.08.2020 JF 1827 Tommy Bjørnådal
20JF1512 15.08.2020 JF 1833 Bjørn Åge Nilsen
20JF1511 20.06.2020 JF 1827 Tommy Bjørnådal
20JF1509 19.04.2020 JF 1805 John Åge Hansen
20JF1508 25.04.2020 JF 1833 Bjørn Åge Nilsen
20JF1507 18.04.2020 JF 1802 Harald T. Skjelstad
20JF1506 29.03.2020 JF 1805 John Åge Hansen
20JF1505 28.03.2020 JF 1802 Harald T. Skjelstad
20JF1504 15.03.2020 JF 1844 Johnny Sønsterud
20JF1503 14.03.2020 JF 1827 Tommy Bjørnådal
20JF1502 01.03.2020 JF 1805 John Åge Hansen
20JF1501 29.02.2020 JF 1802 Harald T. Skjelstad
20JF1410 22.08.2020 JF 1720 Marius Rolitrø 41843778
20JF1409 26.04.2020 JF 1715 Rune Sørholt 99692317
20JF1408 25.04.2020 JF 1716 Vidar Almlid 98444641
20JF1407 25.04.2020 JF 1714 Anders Owesen 91620026
20JF1406 21.03.2020 JF 1716 Vidar Almlid 98444641
20JF1405 15.03.2020 JF 1715 Rune Sørholt 99692317
20JF1404 14.03.2020 JF 1715 Rune Sørholt 99692317
20JF1403 01.03.2020 JF 1710 Oddvar Steen 97137186
20JF1402 29.02.2020 JF 1731 Paal Larsen 95257667
20JF1401 01.02.2020 JF 1716 Vidar Almlid 98444641 04.02.2020 150
20JF1370 08.03.2020 JF
20JF1312 08.08.2020 JF 1609 Ivar Kvam
20JF1311 23.05.2020 JF 1609 Ivar Kvam
20JF1310 09.05.2020 JF 1622 Nils Even Dragmyrhaug 93884134
20JF1309 25.04.2020 JF 1611 Jon Ola Romundstad 95848925
20JF1308 19.04.2020 JF 1604 Leif Jostein Konstad 47652244
20JF1307 29.03.2020 JF Svein R. Karlsen 95702380
20JF1306 22.03.2020 JF 1609 Ivar Kvam
20JF1305 21.03.2020 JF 1620 Sindre Rødsjø 98850997
20JF1304 14.03.2020 JF 1623 Jon Brede Dukan 91672627
20JF1303 29.02.2020 JF 1623 Jon Brede Dukan 91672627